25 april 2017

Bijeenkomst Energietransitie van Onderop?

De energietransitie is in volle gang. Tijdens de bijeenkomst Energietransitie van Onderop?, die werd georganiseerd door de VNG, werd er nagedacht over hoe de burger betrokken kan worden bij het transitieproces. Een interessante uitdaging. Wat mij vooral aansprak was de coöperatieve aanpak. Een aanpak die volgens mij –niet alleen voor dit thema- grote potentie heeft, ook om doorontwikkeld te worden in bredere (lokale) deelsystemen. Een perspectief dat wat onderbelicht bleef, was het op een meer intuïtieve manier bewoners op een laagdrempelig te betrekken bij de energietransitie. Mijn ervaring is dat deze benadering veel kansen biedt om mensen te activeren door nauw bij de beleving en ervaring van bewoners aan te sluiten. Kortom, wat mij betreft is dat een belangrijk onderdeel van het vormgeven aan de transitie!