9 juli 2020

Gemeente Uden en BEECKK samen verder!

Afgelopen vier jaar hebben we samen met de gemeente veel voor elkaar gekregen in Uden. De gemeente vond het tijd om onze samenwerking te evalueren en een bewuste keuze te maken richting de toekomst. En terecht! Opnieuw heeft de gemeente voor ons gekozen en dat zien we als een groot compliment. Tot eind 2021 werken we samen verder aan de voorbereiding van ruimtelijke projecten op het gebied van woningbouw en maatschappelijke voorzieningen.

Mark: “Onlangs is het uitwerkingsplan en beeldkwaliteitsplan voor kamer 2 en 3 in Park Maashorst vastgesteld. Met het projectteam werken we nu aan de voorbereidingen van de verkoop en bouw van woningen in dit gebied. Ook zijn we voortvarend gestart met het project Eikenheuvel. Dit jaar leveren we een gebiedsvisie en ontwikkelstrategie op voor een gebied van ca. 34 hectare. Dit zijn slechts twee van de vele mooie projecten die we in Uden doen.

Collega Sjoerd vult Mark aan: “De gemeente zocht projectleiders met ervaring in burgerparticipatie, die weerstand weten om te buigen naar échte deelname in het project. Wij nemen daarin het initiatief, stellen de mens centraal en zitten aan de keukentafel bij omwonenden om aandacht te hebben voor gevoelige zaken. Het vastgestelde bestemmingsplan Omgeving Nistelrodeseweg is hier een mooi voorbeeld van. Dat noemen wij ruimte maken met karakter.”

“Wat ik waardeer aan de samenwerking met BEECKK is dat zij de projecten snel eigen weten te maken en goed overzicht bewaren. Dit geeft mij rust en vertrouwen op een goed verloop van het project.”

Gemeente Uden selecteerde ons op basis van prijs, kwaliteit én de persoonlijke motivatie van Mark en Sjoerd. Paul Schoneveld,  afdelingshoofd Ruimte van gemeente Uden, werkt graag samen met deze adviseurs: “Wat ik waardeer aan de samenwerking met BEECKK is dat zij de projecten snel eigen weten te maken en goed overzicht bewaren. Dit geeft mij rust en vertrouwen op een goed verloop van het project.”