22 maart 2019

College Sliedrecht stemt in met parkeerlocatie Albert Schweitzer Ziekenhuis

De gemeente Sliedrecht houdt het voorzieningenniveau in het dorp graag hoog. Het behoud van het Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASz) was dan ook belangrijk voor het college van B&W. Met de verhuizing van het ziekenhuis naar het Stationspark aan de rand van het dorp ontstond een parkeerprobleem voor de polikliniek en bezoekers.  Gemeente en ziekenhuis gingen daarvoor samen op zoek naar een oplossing. Het college is bereid een deel van de braakliggende grond op het bedrijventerrein langjarig te verhuren en stelt de raad voor de GREX hierop aan te passen. Dat betekent dat deze uit de verkoop gehaald wordt en als parkeerterrein wordt ingericht. Op deze manier helpen we het ziekenhuis, wordt braakliggende grond nuttig ingevuld en blijft de grond eigendom van de gemeente om in de toekomst definitief in te richten.

Samen met de gemeente en het ASz kijk ik naar een goede invulling van zowel de nieuwe locatie als de vrijkomende locatie waar de wens ligt om appartementen te realiseren.