11 augustus 2020

Participatie en klimaatadaptatie

Ruben Steekelenburg deed voor ons, via een stage in het kader van zijn opleiding aan de Haagse Hogeschool, onderzoek naar de rol van participatie bij klimaatadaptatie. Tijdens zijn stage hebben wij ook vooral veel geleerd over dit onderwerp. Rubens stage is inmiddels afgelopen, maar wij zijn zo van hem onder de indruk dat we onze samenwerking graag doorzetten. We kunnen zijn expertise ook in de toekomst goed gebruiken om onze opdrachtgevers beter te helpen bij vragen rondom klimaatadaptatie.

Voor nu delen we Rubens lessen graag, in zijn eigen woorden.

Participatie is een goede weg om bewoners te activeren om zelf klimaatadaptieve stappen zetten. Deze uitdagende opgave biedt daarnaast nog veel meer voordelen, zoals het verbeteren van de leefomgeving en het stimuleren van de sociale cohesie door met elkaar maatregelen te nemen. Een toekomstbestendige leefomgeving bereiken we samen!’

“Het veranderende klimaat brengt de nodige problemen met zich mee. Toenemende weersextremen zoals hittegolven, langere periodes van droogte en hevige regenbuien vormen een bedreiging voor de leefomgeving. Vooral de stedelijke leefomgeving is vatbaar voor deze weersextremen, vanwege de hoge mate van verharding en het intensieve ruimtegebruik. Overheden werken keihard aan het klimaatbestendig inrichten van onze leefomgeving, zodat toekomstige schade zoveel mogelijk kan worden beperkt en voorkomen. Overheden hebben daarom ook samen de ambitie gesteld om in 2050 de leefomgeving zo klimaatbestendig mogelijk ingericht te hebben. Groene daken, geveltuintjes, regentonnen en het ontharden van verharde (achter)tuinen zijn een paar voorbeelden van maatregelen die passen binnen een klimaatbestendige leefomgeving. Naast dat deze maatregelen regenwateroverlast tegengaan en verkoeling bieden op de toenemende hittegolven, hebben deze maatregelen ook een bijdrage aan de leefbaarheid. Zo voelen mensen zich over het algemeen prettiger in een groene omgeving en stimuleren groene maatregelen ook nog eens de biodiversiteit. Daarnaast ziet een groene stedelijke leefomgeving er over het algemeen mooier uit.

Echter moet de klimaatadaptieve opgave worden aangepakt door iedereen! Bewoners kunnen hierbij een zeer belangrijke rol spelen, aangezien binnen de stedelijke leefomgeving tot wel 60% van de ruimte particulier bezit is. Daarnaast zijn er veel makkelijke maatregelen die bewoners zelf kunnen nemen om hun leefomgeving klimaatbestendig in te richten. Maar hoe krijg je bewoners mee bij een relatief complexe opgave zoals klimaatadaptatie? Hoe zorg je ervoor dat bewoners bewuster worden en zelf maatregelen nemen? Dit zijn complexe en uitdagende opgaven die door middel van een sterk participatietraject kunnen worden opgelost. Bewoners zijn er in allemaal soorten en maten die elk op een andere manier moeten worden benaderd op het gebied van klimaatadaptatie. Dit vraagt om maatwerk, inzicht in verschillende houdingen van bewoners ten aanzien klimaatadaptatie, en flexibiliteit. Het technische woord ‘klimaatadaptatie’ moet op een passende manier bij bewoners worden gepresenteerd. Daarnaast, met het oog op de toekomstige Omgevingswet, zal participatie een nog grotere rol spelen in de toekomst. Door met bewoners in gesprek te gaan, de risico’s van de weersextremen samen met de bewoners in kaart te brengen en in te spelen op de belevingswereld van bewoners, kunnen grote stappen worden gezet naar de realisatie van een gezonde en klimaatbestendige leefomgeving.

Participatie is een goede weg om bewoners te activeren om zelf klimaatadaptieve stappen zetten. Deze uitdagende opgave biedt daarnaast nog veel meer voordelen, zoals het verbeteren van de leefomgeving en het stimuleren van de sociale cohesie door met elkaar maatregelen te nemen. Een toekomstbestendige leefomgeving bereiken we samen!”

Nieuwsgierig? Sjoerd begeleidde Ruben tijdens zijn stage en praat hier graag over door.