2 juli 2016

Leegstand leeft!

Eind 2015 heeft het lectoraat Brainport van de Fontys Hogeschool in Eindhoven het onderzoeksprogramma ‘Vastgoed van de Toekomst’ afgerond. BEECKK heeft hier met onderzoek naar de gevolgen van Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) in Zuidoost Brabant een bijdrage aan geleverd. In samenwerking met Fontys hebben wij een artikel geschreven over de ontwikkelingen in de agrarische sector. Het artikel ‘Een stille revolutie in het landelijk gebied?’ is afgelopen december gepubliceerd in het magazine ‘Leegstand Leeft’ dat als eindpublicatie van het onderzoeksprogramma is uitgegeven. Benieuwd naar het artikel?

Afgelopen maanden heeft BEECKK meer onderzoek verricht naar deze VAB’s. Ons onderzoek is er in eerste instantie op gericht om meer inzicht te krijgen in de grootte van de opgave. Dit doen we door voor zes gemeenten een analyse te maken van de voormalige en actieve veehouderijen, waarbij we kijken naar de periode 2010-2014. Hiermee geven we voor deze gemeenten antwoord op de vraag wat er precies is gebeurd in de afgelopen jaren in hun landelijk gebied met veehouderijen. Daarbij maken we inzichtelijk hoe breed de landschappelijke inpassingen zijn, zodat gemeenten de kwaliteit van hun ruimtelijk gebied beter kunnen inschalen.

Lees het artikel hier