4 juni 2019

De implementatie van de Omgevingswet bij Omgevingsdiensten

Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet introduceert nieuwe instrumenten en een nieuwe manier van werken voor iedereen die zich met de fysieke leefomgeving bezig houdt. Werken ‘in de geest van de Omgevingswet’ vraagt om meer samenwerking tussen overheden en met initiatiefnemers.

Het doel van de nieuwe Omgevingswet is om beleid op het gebied van milieu, water, natuur en ruimtelijke ordening beter op elkaar af te stemmen. Hierdoor moet het gemakkelijker worden om voor een locatie te bepalen wat er wel en niet mag. Een ander belangrijk uitgangspunt is om met minder regels meer mogelijk te maken.

Hoe geven Omgevingsdiensten vorm aan hun rol als verlengd lokaal bestuur binnen de Omgevingswet?

Voor een Omgevingsdienst is het belangrijk om zich tijdig voor te bereiden op de komst van de Omgevingswet. De centrale vraag die daarbij speelt is: hoe geven Omgevingsdiensten vorm aan hun rol als verlengd lokaal bestuur binnen de Omgevingswet? Vragen die hier mee samenhangen zijn: welke kansen en bedreigingen zijn er voor Omgevingsdiensten, welke (aanvullende) taken gaan zij uitvoeren en welke nieuwe werkafspraken moeten er worden gemaakt? Bij BEECKK hebben we ruime ervaring met het werken aan de Omgevingswet waarbij we overheden adviseren over voorbereiding en implementatie. Wij delen graag onze visie op deze opgave, lees er meer over in ons whitepaper!