29 oktober 2017

Design Thinking @ Dutch Design Week

De afgelopen week stond weer in het teken van design, design thinking, what design can do, social design… Tijdens de Dutch Design Week heb ik verschillende sessies bezocht. Design Thinking en ruimtelijke adaptatie, sessies over natuur-inclusieve landbouw en Vrijkomende Agrarische Bebouwing.. Het is duidelijk dat verschillende organisaties de kracht en het belang van design voor maatschappelijke vraagstukken duidelijker gaan zien. Er wordt over gesproken en er ontstaan testomgevingen voor designers om mee te denken met organisaties hoe design in te zetten voor urgente uitdagingen. Er ontstaat een groeiende beweging ‘embedded designers’ die voor korte of langere periode met frisse blik mee te kijken in complexe projecten en processen en hoe deze zó te organiseren dat er daadwerkelijk impact kan worden gemaakt. Als social designer bij BEECKK zie ik mijn kans om hieraan bij te dragen!