21 juli 2021

Ruimtemaken met karakter #Nicole

Elke twee weken vertelt één van onze Ruimtemakers wat dat voor ons nou inhoudt, Ruimte maken met karakter. Deze keer is het de beurt aan Nicole Hanneman!

Ik ben geboren in Limburg, misschien wel als vanzelfsprekend werd mijn aandacht de laatste dagen daarom getrokken door de noodsituatie in Valkenburg en omstreken als gevolg van de hevige regenval. Na de eerste schrik fascineert mij vooral het nieuws dat de jarenlange aandacht voor ‘Ruimte voor de Rivier’ erger heeft doen voorkomen. Zorgen dat de oplossingen voor de ruimtelijke uitdagingen van nu of de toekomst een plek krijgen in de openbare ruimte is iets waar ik, samen met mijn collega’s bij BEECKK, me dagelijks mee bezig houd. Daar is vindingrijkheid voor nodig; we moeten blijven zoeken naar win-win kansen anders past het niet.

Zelf doe ik dit onder andere in mijn werk voor de gemeente Gemert-Bakel en Drimmelen. Bij beide gemeenten hebben we aandacht voor de potentie die het buitengebied heeft om sommige van deze ruimtelijke vraagstukken op te lossen. Ook hier is de hoogwaterstand van afgelopen dagen een mooi voorbeeld. Ruimte geven aan de rivier lukt niet zonder de welwillendheid van boeren en campinghouders om stukken land af te staan voor waterbuffering.

Ruimtemaken met karakter is voor mij de win-win kansen zien en verzilveren, oftewel: meedenken met boeren die op zoek zijn naar nieuwe mogelijkheden om brood op de plank te krijgen en luisteren naar woningzoekenden die zich verenigen in CPO’s om zelf duurzame woningen te bouwen. Zo maken we ons buitengebied toekomstbestendig en houden we authentieke dorpskernen, zoals Handel op de foto, leefbaar en vitaal.