30 oktober 2020

Digitaal aan de keukentafel

Voor het project Eikenheuvel ten zuidwesten van de kern Uden zijn we volop bezig met het opstellen van een gebiedsvisie. Het betrekken van de bewoners in dit proces doen we al vroegtijdig, in de fase dat er alleen nog modelschetsen zijn. Het is best wel spannend om bewoners al met schetsen mee te laten kijken, maar aan de andere kant ook heel waardevol. Tijdens de schetsfase kan er dan al rekening gehouden worden met de wensen van de bewoners. Dit leidt tot een betere gebiedsvisie, en zorgt voor meer draagvlak voor het plan.

Door de huidige ontwikkelingen omtrent Corona zijn helaas gesprekken met bewoners thuis aan de keukentafel niet mogelijk. Daarom hebben we deze digitaal ingericht. Bewoners konden in groepen aansluiten bij een van de vier sessies die we georganiseerd hebben. Door een goede voorbereiding en heldere set instructies, is het iedere aangemelde bewoner gelukt om digitaal in gesprek te gaan. We hebben veel informatie opgehaald en kijken nu al uit naar de veldsessie. Hier presenteren we de uitgewerkte plannen aan de bewoners. Met een beetje geluk kan dat begin 2021 op locatie in Eikenheuvel!