Gemeente Helmond

Digitale participatie Dierdonklaan

Aanleiding

De gemeente Helmond wil in het najaar van 2021 de reconstructie van de fietspaden in de Dierdonklaan uitvoeren. Vanwege COVID-19 kon de gemeente eind 2020 geen fysieke inloopavonden organiseren en vroeg ons om mee te denken over de digitale participatie in relatie tot de geplande aanpassingen in deze straat.

Belang

De gemeente Helmond hecht veel waarde aan goede burgerparticipatie bij de voorbereiding van projecten.

Centrale vraag

Hoe betrekken we aanwonenden van de Dierdonklaan bij de reconstructie van hun straat nu fysieke bijeenkomsten vanwege COVID-19 onmogelijk zijn?

Hoe maakte onze aanpak verschil?

De kern van onze aanpak voor dit project was tweeledig. Ten eerste adviseerden we om duidelijke 3D-visualisatie te maken van de toekomstige inrichting. Hiermee krijgen de aanwonenden een goed beeld van de geplande aanpassingen aan de ruimtelijke inrichting van hun straat. Ten tweede hebben we een online projectwebsite bedacht voor een centrale, toegankelijke en gebruiksvriendelijke communicatie. Via deze website kregen bewoners ruim de gelegenheid om te reageren op het ontwerp en mee te denken voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden.

Wat vindt de opdrachtgever?

Uiteindelijk lukte het ons om via dit digitale platform in drie weken doorlooptijd diverse reacties en opmerkingen op het ontwerp op te halen. Door het reactie formulier goed in te richten kregen we de verschillende opmerkingen per onderwerp retour. Via bewonersbrieven zijn betrokkenen vooraf geïnformeerd over het platform. De verbeterpunten worden nu meegenomen bij de technische uitwerking van de werkzaamheden.
De projectleider Rik Stevens is tevreden over het eindresultaat: “De samenwerking met BEECKK Ruimtemakers is goed verlopen. BEECKK is voor mij een goede sparringpartner om creatieve ideeën tot werkelijkheid te brengen.

Afbeeldingen/video: zie https://www.beeckk.com/digitale-participatie-in-de-dierdonklaan/