12 maart 2019

Asbestdaken saneren? Het begint bij informeren en helpen

Hoe stimuleer je dat dakeigenaren aan de slag gaan met hun asbestdak? Deze vraag lag aan de basis van een informatieavond op 7 maart voor particulieren in het buitengebied van Ede, Wageningen en Lunteren. Ongeveer 100 geïnteresseerde dakeigenaren waren aanwezig.

De opgave

Vanaf 2025 zijn asbestdaken namelijk verboden, vanwege de risico’s voor de volksgezondheid. In De Vallei gaat het om in totaal circa 4 miljoen m² aan asbestdaken. Een grote opgave met veel betrokken partijen; dakeigenaar, inventariseerder, vergunningverlener, saneerder, aannemer nieuw dak, eventueel leverancier zonnepanelen etc. Maar…. het begint bij de dakeigenaar. Die is verantwoordelijk voor de sanering van het eigen dak. Maar hoe stimuleer je hen om dit voor 2025 te doen? Op 7 maart zagen we hier een goed voorbeeld van; het begint met informeren en faciliteren.

Informatieavond; informeren én helpen

Na een heldere en korte introductie over asbest en de noodzaak tot saneren vertelde een agrariër over zijn eigen ervaring bij het laten verwijderen van zijn asbestdak. Particulieren konden zich inschrijven voor een gratis coachgesprek aan de eigen keukentafel. Voor de agrariërs organiseert De Vallei boerencafés om samen in gesprek te gaan over asbestdaken. Hier gaat het niet alleen over het verwijderen, maar ook over de financiering en te doorlopen stappen. Ook de koppeling met duurzame energie werd gemaakt; dakeigenaren kunnen zich inschrijven bij een coöperatie om asbest te laten saneren en zonnepanelen te laten plaatsen.

Geert was vanuit zijn rol als projectleider bij de provincie Gelderland aanwezig bij de informatieavond. Waarom vond hij de avond zo goed? “De avond was goed opgezet; de nadruk lag op het informeren en echt helpen van dakeigenaren. Dat is sterk. Op een toegankelijke en persoonlijke manier wordt hiermee een grote groep dakeigenaren geholpen in hun eerste stappen richting de daksanering.

Pepijn is sinds zijn start bij BEECKK Ruimtemakers begin maart bezig met een rondje langs de velden. Zo maakt hij kennis met zijn nieuwe collega’s en hun projecten. En leren zijn collega’s van zijn verse inzichten. Wat was voor hem de belangrijkste les van de avond? “Voor gemeenten ligt hier een belangrijke verantwoordelijkheid: stimuleer je burgers vroeg om te saneren en ga de samenwerking aan met andere partijen.

De informatieavond is onderdeel van een reeks informatieavonden en werd georganiseerd door Asbestdakenteam de Vallei. Asbestdakenteam De Vallei is een samenwerking van de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen met Omgevingsdienst De Vallei en de provincie Gelderland. Deze partijen werken samen om ervoor te zorgen dat de asbestdaken in het gebied op korte termijn zijn gesaneerd.