28 april 2017

Energie in de Dorpsstraat in Zoetermeer!

In maart ben ik, Geert, in Zoetermeer gestart als projectmanager. Hier vervul ik o.a. de rol van coördinator Dorpsstraat. Dit is dé sfeervolle en authentieke winkelstraat van de stad. De ambitie is om de straat op een hoger plan te brengen. Verschillende stappen zijn gezet; er is een visie, een actieplan, een positioneringsonderzoek, een inspiratieboek is in wording en de vastgoedeigenaren zijn een Bedrijven Investerings Zone (BIZ) aan het opstarten. Er is dus veel voorbereid en nu is het tijd voor uitvoering, tijd voor actie!

In maart heeft een groep ondernemers tijdens een vergadering besloten om een nieuwe ondernemersvereniging op te richten. Het is enorm enerverend om bij gedreven en enthousiaste ondernemers aan tafel te zitten! In april wordt de vereniging formeel opgericht. Compliment voor de ondernemers die hierin de trekkersrol vervullen!