Gemeente Edam-Volendam

Evaluatie erfgoedbeleid Edam-Volendam

Aanleiding

In 2010 is in de gemeente Edam-Volendam een nieuw monumentenbeleid ter bescherming van de gemeentelijke monumenten opgesteld. Na aanleiding van het programmaplan 2017-2022 heeft het college om een evaluatie van het beleid gevraagd. De beoordeling van monumenten lijkt soms niet in de pas te lopen met de ervaring van de bewoners/eigenaren.

Belang

De gemeente Edam-Volendam is trots op haar cultureel erfgoed. Cultureel erfgoed markeert immers en verbeeldt de historische ontwikkeling, de gebeurtenissen en de identiteit van een gebied en zijn inwoners. Het is niet alleen van groot belang vanwege zijn belevingswaarde (voor inwoners, bezoekers en toeristen) en economische waarde. Cultureel erfgoed verbindt ook: bewoners aan een plek, en inwoners aan elkaar. Cultureel erfgoed vervult een belangrijke rol in de beleving van een gebied of plek. Het is een van de belangrijkste pijlers van de ruimtelijke kwaliteit.

Centrale vraag

Draagt het erfgoedbeleid bij aan het behalen van zijn doel en is het toekomstbestendig?

Hoe maakte onze aanpak verschil?

In deze evaluatie kijken we niet alleen naar het beleid zoals dat er op papier lag, maar gaan we in gesprek  met de eigenaren van de gemeentelijke monumenten. Door middel van een enquête vragen we naar de mening en ervaring van de eigenaren en bewoners van de gemeentelijke monumenten . Belangenverenigingen, medewerkers van de gemeente en raadsleden kunnen in drie verschillende sessies hun mening uiten. Hiermee werd belangrijke input uit veld en daarmee ook de uitwerking van beleid in de praktijk meegenomen in de evaluatie.

Deze opgehaalde informatie vormt de basis voor een allesomvattende evaluatie. Hierbij hebben we ook vroegtijdig het college als opdrachtgevers betrokken, hierdoor was de opdracht helder en werd latere vertraging voorkomen.