5 december 2019

Gemeenteraad te krap in haar jasje

De gemeenteraad van Sliedrecht vergadert in het oude statige raadhuis van Sliedrecht, een monumentaal pand met bijzonder fraaie elementen. De raadzaal is echter te klein geworden. Met het groeiende inwoneraantal is ook het aantal raadsleden gegroeid. Ook laten de klimaatbehandeling en audiovisuele diensten te wensen over. Welke mogelijkheden biedt het pand om te blijven voldoen aan de wensen van de raad en te zorgen voor voldoende comfort tijdens de vergaderingen?

Voor die uitdaging staan wij in Sliedrecht. Verschillende scenario’s zijn onderzocht en sommige vereisen een ingrijpende verbouwing van het pand. Rijksmonumenten kunnen niet zomaar verbouwd worden. Advies van de Rijkdienst Cultureel Erfgoed is daarbij vereist. Daarom is het belangrijk om op voorhand duidelijkheid te krijgen over de mogelijkheden van een eventuele verbouwing. Twee medewerkers van de Rijksdienst bezochten het raadhuis en bekeken het monument uitvoerig. Door dit bezoek hebben wij een goed beeld van de mogelijkheden en onmogelijkheden van de verschillen scenario’s. Op 13 januari praten we de fractiespecialisten van de gemeenteraad in een besloten sessie bij om te bepalen welk scenario het beste aansluit bij de wensen van de raad. Daarna zal een besluit volgen over de toekomst van het raadhuis en de raadzaal.

Wilt u meer weten over maatschappelijk vastgoed, nieuwe mogelijkheden of vergunningen? Neem dan contact met ons op!