29 januari 2021

Bestemmingsplan Omgeving Nistelrodeseweg onherroepelijk

Op 20 januari 2021 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de beroepsprocedure van het bestemmingsplan Omgeving Nistelrodeseweg in Uden. Daarmee is het bestemmingsplan nu onherroepelijk. De zitting vond, ondanks de huidige maatregelen, in december in beperkt gezelschap gewoon in Den Haag plaats.

Dat betekent dat het eerste project waar ik in 2017 bij de gemeente Uden aan begon is afgerond! Het bestemmingsplan is tot stand gekomen in overleg met de bewoners uit het gebied na een uitgebreid participatietraject. Nu het bestemmingsplan onherroepelijk is er een helder toekomstperspectief voor dit gebied dat ook planologisch goed is vastgelegd. Een aantal initiatieven is via een wijzigingsbevoegdheid opgenomen in het bestemmingsplan, de initiatiefnemers kunnen nu met vertrouwen aan de slag met de uitwerking en realisatie van hun plannen.

Ik kijk met trots terug op de manier waarop we samen met de inwoners, collega’s van de gemeente Uden en bureau BügelHajema in dit gebied in Uden-Noord ruimte gemaakt hebben.