28 april 2017

Inspiratiebezoek Almere Oosterwold: Het nieuwe Nederland

Nederland is in transitie wat grote impact maakt op het ruimtegebruik. BEECKK Ruimtemakers onderzoekt op welke manieren we hier een bijdrage aan kunnen leveren. Op veldexpeditie van april bezoeken Anne en Jorn de eerste wijk die in ontwikkeling is in Almere Oosterwold, een coöperatieve gebiedsontwikkeling met experimentele woningbouw. Er is ruimte voor verschillende typen woningen, van ecovilla’s tot yurts. Veel bewoners hebben een helofytenfilter aangelegd bij hun woning, een systeem dat het grijs water zuivert door middel van een plantensysteem dat zó is ingericht dat het water na zuivering weer opnieuw de kringloop in kan stromen. Het is de bedoeling dat bewoners samen de infrastructuur aanleggen en iedereen eetbaar groen in zijn tuin plant, om zo het gebied samen te transformeren in een stadslandbouwgebied. Én er komt ruimte voor meerdere Tiny Houses in een ‘Tiny Farm’. Nu ontstaat er in deze tussenruimte tussen Almere en Zeewolde een nieuwe wereld, waar voormalig landbouwgebied getransformeerd wordt tot duurzame woonwijk met veel ruimte voor eigen initiatief en nieuwe woonvormen.