2 oktober 2019

Te gast in Baanhoek-West

Gebiedsontwikkeling is vaak een proces van jaren. De eerste bewoners wonen al lang in hun nieuwe woning voordat de laatste gebouwd is. In het ideale geval volgt de inrichting van het openbare gebied meteen na de bouw van de woningen maar de definitieve opzet van de wijk is vaak nog niet gemaakt. Wegen zijn nog niet aangelegd of nog als bouwweg in gebruik met als gevolg dat mensen moeten omrijden om hun wijk te verlaten. Nieuwe bewoners verwachten in een rustig deel van de wijk te wonen terwijl ze in de tijdelijke situatie veel (auto)verkeer in de straat ervaren. Soms is dat vervelend maar gelukkig hebben veel mensen daar begrip voor.

Doordat mensen moeten omrijden wordt er soms ook harder gereden om de ‘verloren tijd’ in te halen. De tijdswinst is minimaal maar de gevaren nemen toe! Ook voor spelende kinderen levert dit vaak onacceptabele situaties op! Daarom hebben we in de nieuwbouwwijk Baanhoek-West in Sliedrecht een campagne georganiseerd om automobilisten te wijzen op hun verkeersgedrag. Met behulp van de politie en samen met kinderen van de Anne de Vriesschool, wethouder Ton Spek en de voorzitter van de Buurtvereniging, de heer Kramp hielden we de actie ‘Te gast in Baanhoek-West’. Automobilisten werden staande gehouden en door de kinderen gewezen op de gevaren van te hard rijden. Bij beloofd goed gedrag ontvingen de automobilisten een sleutelhanger, sticker en flyer. Een geslaagde actie voor een veiligere buurt!