5 mei 2021

Energie in de regio Leiderdorp

Gemeenten staan voor een zware opgave dit jaar. Niet alleen de RES maar ook de Transitievisie Warmte moeten in dit jaar vastgesteld worden. Daarnaast zijn er ook nog de opgaves vanuit het sociaal domein, de woningbouwopgave en de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Veel integrale opgaves waarbij een hoop samenwerking komt kijken.

Wij zijn benieuwd hoe gemeenten dit oppakken, wat is hun aanpak, waar lopen ze tegenaan en welke succesmomenten ervaren zij? Hierover gingen Roëlle & Nadia van BEECKK Ruimtemakers in gesprek met Achmed Achbari, beleidsadviseur energietransitie bij de gemeente Leiderdorp.

Complexe regio
Ook gemeente Leiderdorp heeft te maken met deze verschillende opgaves. Zij doen dit niet alleen, maar samen met de regio. Niet alleen de energietransitie maar ook de verstedelijking wordt aangepakt. Met de buurgemeenten wordt er samengewerkt om de warmte van Rotterdam naar de regio te halen en is er een gezamenlijk bod gedaan in de RES. Voor de RES regio Holland – Rijnland, waaronder de gemeente Leiderdorp valt,  geldt een bod van 1 TWh. Dit gaat opgewekt worden door onder andere zon op land en windenergie. Waar deze duurzame bronnen moeten komen is uitgewerkt in een kansenkaart waar de hoofd gedachte is: zo veel mogelijk langs de infrastructuur. De kansenkaart geeft kansrijke opties, maar betekent niet dat hier ook daadwerkelijk duurzame bronnen gaan komen. Naast het opwekken van duurzame energie vragen ook andere opgaves ruimte van de gemeente. Nieuwe woningen, groen in de stad en mobiliteit zijn ook belangrijke vraagstukken waar zij de komende tij mee te maken hebben.

“Naast de RES zijn er ook andere opgaves, zo is er ook behoefte aan woningen, recreatie, bedrijventerreinen en aan groen in de stad. Dus ook aan de andere kant is de vraag , hoe ga je al die opgaves afwegen tegen elkaar. Het zijn allemaal ruimtevragers en de ruimte kan je maar 1 keer gebruiken”- Achmed

Kracht vanuit de samenleving
Zo complex de verschillende opgaven zijn op regionaal niveau, zo simpel probeert de gemeente het te maken op lokaal niveau.  Dit doen zij met de filosofie “om van buiten naar binnen te werken”. Hiermee wordt bedoeld dat er goed wordt gekeken naar wat er in de gemeente speelt om dit vervolgens mee te nemen in het beleid. Achmed is met deze filosofie gestart aan een intensief traject om de Oranjewijk van het aardgas af te halen. Door open communicatie en bewoners vanaf het begin al bij het proces te betrekken wist Achmed de complexiteit van de warmtetransitie deels weg te nemen. In een tweejarig traject, waarbij Achmed om de twee weken een overleg had, is er samen met de bewoners gezocht naar een oplossing voor het aardgasvrij verwarmen. Door de bewoners veel vrijheid te geven is er veel draagvlak ontstaan. Ondanks het uitblijven van de subsidie staan de plannen voor nu op pauze maar heeft de gemeente veel kunnen leren. Hieronder een kleine greep uit de lessen die Achmed geleerd heeft tijdens dit traject:

– De basis van de samenwerking is het vertrouwen dat je met elkaar hebt;
– Geef bewoners de vrijheid om vanuit hun enthousiasme zich bezig te houden met de opgave. Ga dit als gemeente niet alleen trekken, maar neem hierin een faciliterende rol;
– Maak het concreet voor bewoners. Juist hierdoor was er een hoge opkomst bij de informatieavonden.

Organisatie structuur
Op de vraag hoe Achmed het voor elkaar heeft gekregen om zo’n intensief traject op te zetten, krijgen we een bescheiden lach en het antwoord luidt als volgt, “zo heb ik er eigenlijk nooit naar gekeken. Mensen waren gewoon heel geïnteresseerd in hoe zoiets nou precies gaat’’. Maar vult Achmed aan, het past binnen de filosofie van de gemeente Leiderdorp, ga het niet zelf allemaal bedenken maar doe het samen met je inwoners. Gebruik vooral de kracht van de samenleving om aan de verschillende opgaves te werken.