7 juli 2021

Living lab Maashorst winnaar Prijsvraag nieuwe woonvormen

Al sinds 2017 werken we voor de gemeente Uden (vanaf 2022 gemeente Maashorst) aan de ontwikkeling van Park Maashorst. Op 29 juni bereikte we een nieuwe mijlpaal met de bekendmaking van de winnaar van de Prijsvraag voor een nieuwe vorm van wonen die we voor Kamer 4 van Park Maashorst hadden uitgeschreven.

In februari ging de prijsvraag van start en trapte we af met een digitale kennismakingsmarkt. De prijsvraag richtte zich op een voor de gemeente Uden nieuwe vorm van samen wonen van en voor particuliere initiatiefnemers. Er zijn zeven plannen ingediend die eind mei door de initiatiefnemers met veel enthousiasme aan de jury zijn toegelicht. Zowel door het aantal als de kwaliteit van de inzendingen zijn we positief verrast. Aan vernieuwende ideeën is in Uden geen gebrek.

Living lab Maashorst is door de jury op basis van de beoordelingscriteria het beste beoordeeld. Living lab Maashorst kent verschillende sociale communities met een eigen woonomgeving. Ontworpen op een honingraatstructuur (zeshoeken/hexagons). De plek waar Udenaren die met elkaar verbonden willen zijn duurzaam en welvarend een leven lang samen wonen. Living lab Maashorst is een proeftuin waarin mensen worden uitgenodigd om samen met en van elkaar te leren. Om de beweging in het leven te faciliteren is het een concept flexibel van aard voor diverse generaties, of zoals een van de initiatiefnemers het omschrijft:

“Ons idee is gebaseerd op natuurgebied De Maashorst, een landschap in beweging. Net zoals ons leven ook in beweging is. Living lab Maashorst gaat over flexibel bouwen en collectief wonen, voor een leven lang. Geweldig dat we de kans krijgen om op kleinschalige wijze deze nieuwe woonvorm te realiseren voor de gemeente Maashorst.”

De initiatieven Vier-de-Wijk en Natuurlijk samen wonen in Uden eindigde op korte afstand van de winnaar als tweede en derde in de prijsvraag. Zij zijn inmiddels met elkaar in gesprek en we gaan samen met hen bekijken of we hun woondroom op een andere manier toch een plekje in Uden kunnen geven, misschien zelfs in een ander deel van Park Maashorst.

De volgende stap is het uitwerken van het winnende initiatief tot een definitief ontwerp, daarvoor gaat Living lab Maashorst samen met de gemeente nu aan de slag. Eind 2021 moet dan duidelijk zijn hoe het gebied ingericht gaat worden, wie er gaan wonen en kan het bestemmingsplan in procedure worden gebracht.

Dtv nieuws en het Brabants Dagblad besteedde ook al aandacht aan de uitslag van de prijsvraag.