27 juni 2018

Met de ‘QuickScan’ van BEECKK naar een aardgasvrije gemeente

In 2050 is Nederland aardgasvrij. De opgave is zo groot en ingrijpend, dat u echt vandaag nog moet beginnen. Hoe krijgt uw gemeente dat voor elkaar? Maak gebruik van de ‘QuickScan aardgasvrij’ van BEECKK Ruimtemakers. Hiermee weet u in korte tijd wat nodig is. Én u heeft snel een heldere boodschap voor uw inwoners in handen. 

De ‘QuickScan aardgasvrij’ van BEECKK Ruimtemakers

BEECKK maakt in minder dan een maand een omgevingsscan die past bij uw gemeente. Met deze ‘QuickScan aardgasvrij’ helpt BEECKK:

–     Kansen van het gebied in beeld te brengen
–     Onderbouwd de benodigde keuzes te maken
–     Duidelijkheid naar inwoners te bieden
–     Concrete projecten uit te werken die in aanmerking komen voor rijkssubsidie “Proeftuinen voor aardgasvrije wijken”

Laat u subsidiegelden liggen? In een aantal korte stappen brengt BEECKK daar verandering in!

Samen aan de slag

Na de QuickScan bouwt BEECKK samen met u en uw stakeholders verder aan een uitvoerbare strategie. In onze aanpak staat de betrokkenheid van inwoners, ondernemers en gebouweigenaren centraal. De aanpak valt of staat door hen in het begin op te zoeken en mee te nemen in de transitie. In onze visie gaat het aardgasvrij maken van Nederland verder dan pure technische opvattingen. Daarom leunt onze methode op vier pijlers.

Rijkssubsidie

Op basis van deze pijlers werken wij samen met u aan een organisatie die veranderingen mogelijk maakt. Het resultaat daarvan is een integraal uitvoeringsprogramma met compleet inzicht én benodigde randvoorwaarden, waarmee u ook rijkssubsidie kunt aanvragen. Want alleen projecten die klaar zijn om uit te voeren komen in aanmerking daarvoor.

De kosten van de ‘QuickScan aardgasvrij’

De ‘QuickScan aardgasvrij’ van BEECKK kost u minder dan 10.000 euro. Wilt u ook een aanpak die slaagt? Neem dan contact op met BEECKK, email info@beeckk.com.

Bekijk ook onze brochure!!