Coresta Health Care

Stichting de Marke

Nieuwbouw zorgcentrum De Marke (Bergen, Noord-Holland)

De Marke is een zorgcentrum voor ouderen. De huisvesting voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd en bovendien wil Stichting De Marke een vernieuwend zorgconcept aanbieden. Uitgangspunten hierbij zijn breder aanbod van zorg, meer keuze in wooneenheden en het binnenhalen van andere activiteiten. In 2004 is een plan ontwikkeld voor nieuwbouw en vervolgens is dit door de gemeente planologisch mogelijk gemaakt. Door gewijzigde inzichten bleek het plan niet te voldoen. Het bleek financieel niet optimaal en niet meer passend bij de zorg die De Marke wilde verlenen. Omwonenden vonden het gebouw bovendien te massaal en niet passend in de omgeving. Coresta Health Care heeft de opdracht gekregen een nieuwe plan te ontwikkelen.

 

Wij hebben in samenwerking met Coresta Health Care gezocht naar een haalbaar en aantrekkelijk alternatief voor nieuwbouw. Coresta heeft vanuit haar kennis van zorg en huisvesting geadviseerd over de ontwikkeling en exploitatie. Wij hebben een ruimtelijke analyse gemaakt van de omgeving en het programma. Op basis daarvan hebben wij een concept ontwikkeld. In dit idee worden in het gebied kleinere gebouwen gerealiseerd. Hiermee ontstaan mogelijkheden voor een gevarieerd woonzorg aanbod, voor een betere aansluiting op de woonomgeving en bovendien is het aantrekkelijk voor de waardeontwikkeling van het vastgoed. Het concept is verbeeld in een massastudie.

 

Eind 2008 hebben wij het concept gepresenteerd aan de Raad van Toezicht  en omwonenden. Op basis van het concept en de onderliggende businesscase heeft de Marke in 2009 de financiering van het plan rond gekregen. Vervolgens hebben de gemeente Bergen  en De Marke  in 2009 de intentie uitgesproken het gebied gezamenlijk te ontwikkelen. Daarna hebben wij, in samenwerking met Frantzen Architecten en Ton Algra Landschapsarchitect, het concept verder uitgewerkt in een Masterplan. Het Masterplan komt tot stand met de gemeente en een klankbordgroep en vormt de basis voor verdere samenwerking.