Gemeente Best

grondverkoop Jan Pietersz. Coenstraat, GEMEENTE best

AANLEIDING

Aan de Jan Pietersz. Coenstraat 40 in Best ligt een stuk grond dat in eigendom is van de gemeente Best. Vroeger stond hier een muziekschool. Dit gebouw is al jaren terug gesloopt. De gemeente wil de grond nu verkopen voor de bouw van 12 tot 14 woningen voor de doelgroep starters en senioren.

BELANG

De gemeente stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de ontwikkeling. Daarom staan naast de verkoopprijs ook twee thema’s centraal in de beoordeling van de inschrijvingen; duurzaamheid en de ontwikkeling van een woon-zorg-leefconcept.

De grond wordt verkocht met een openbare verkoop-/ontwikkelcompetitie met voorselectie. Hierbij wordt eerst een selectieprocedure doorlopen om te controleren of geïnteresseerde partijen geschikt zijn. Daarna wordt met de geschikte partijen een gunningsprocedure doorlopen waarbij de inschrijvingen op prijs en kwaliteit worden beoordeeld. Met de winnaar wordt een koop- en ontwikkelovereenkomst afgesloten.

CENTRALE VRAAG

Hoe kan het proces voor verkoop van de grond aan de Jan Pietersz. Coenstraat 40 zo efficiënt en transparant mogelijk ingericht worden waarbij veel aandacht is voor de kwaliteit van de toekomstige ontwikkeling?

HOE MAAKT ONZE AANPAK VERSCHIL?

De gemeente Best verkoopt niet vaak eigen grond voor woningbouwontwikkelingen. Het is daarnaast een (tijd)intensief proces wat met veel aandacht uitgevoerd moet worden. We begeleiden de gemeente bij het opstellen van haalbare doelen voor de woningbouwontwikkeling. Daarnaast adviseren we op ambtelijk en bestuurlijk niveau bij het opstellen van de verkoopstrategie en de benodigde verkoopdocumenten. We coördineren ook de uitvoering van de grondverkoop en zorgen voor een sluitende koop- en ontwikkelovereenkomst met de winnende partij. We ontzorgen de gemeente Best hiermee van A tot Z.