Gemeente Bernheze

Opstellen ontwikkelingsgericht bestemmingsplan buitengebied

Aanleiding

In de gemeente Bernheze liepen verschillende initiatieven. Om ruimte te bieden aan deze initiatieven was de wens een ontwikkelingsgericht bestemmingsplan voor het buitengebied op te stellen. In 2009 ben ik hier van start gegaan als aanjager voor het opstellen van dit bestemmingsplan.

Belang

Met een bestemmingsplan voor alle initiatieven konden deze integraal worden opgepakt. Het uiteindelijke doel hiervan is een mooi robuust buitengebied waar ruimte is voor ontwikkeling. Zowel inwoners als ontwikkelende partijen plukken hier de vruchten van.

Centrale vraag

Wat voor ruimte bieden we in het bestemmingsplan zodat de verschillende initiatieven in het buitengebied mogelijk worden?

Hoe maakte mijn aanpak verschil?

Een belangrijk uitgangspunt in mijn aanpak was het verbeteren van de samenwerking tussen de gemeente en het bureau die het plan uitwerkte. Dit deed ik door goede afspraken en helder ieders wensen inzichtelijk te maken. Daarnaast was creativiteit nodig in het zoeken naar een balans tussen planregels en ruimte voor ontwikkeling. Samen met initiatiefnemers zocht ik deze balans actief op. Hierbij betrok ik ook de klankbordgroep.

Wat vond de opdrachtgever?

De opdrachtgever waardeerde de structuur, planning én creativiteit die we brachten. Met een gedragen ontwerp-bestemmingsplan kon het plan verder in procedure worden gebracht richting college en gemeenteraad.