Gemeente Bladel

Advisering en inventarisatie initiatieven buitengebied

Aanleiding

Het buitengebied van Bladel is aan het veranderen. Binnen de gemeente zijn vanaf 2017 vragen en principeverzoeken van agrariërs en bewoners in het buitengebied binnengekomen. In twee gebieden specifiek, zogenaamde bebouwingsconcentraties, zijn er veel aanvragen in korte tijd gekomen. Vaak willen de initiatiefnemers het agrarisch bedrijf beëindigen en nieuwe functies zoals wonen toevoegen.

Belang

De gemeente heeft ons gevraagd de grote hoeveelheid ideeën en plannen te inventariseren zodat duidelijk wordt waar samenhang zit. Hiermee wordt duidelijk waar belemmeringen ontstaan en waar ideeën elkaar kunnen versterken. Dat is nodig om een samenhangend en toekomstbestendig besluit te nemen over de verschillende initiatieven. Hiermee begeleidt de gemeente de transitie van het buitengebied. Dit is in het belang van de gemeente om leegstaande stallen te voorkomen en het buitengebied leefbaar en vitaal te houden.

Centrale vraag

Welke ideeën en plannen voor herontwikkeling liggen er in het buitengebied van Bladel en hoe kan hier integraal een besluit overgenomen worden?

Hoe maakt onze aanpak verschil?

We benaderen de bewoners en agrariërs op een laagdrempelige manier. We gaan bij de mensen thuis op gesprek om hun verhaal te horen. Hierbij vormen we een schakelpunt tussen de gemeente en de agrariërs/bewoners. Dit zorgt ervoor dat zij zich gehoord voelen maar ook een betere kijk hebben op wat de gemeente onderneemt wat betreft het buitengebied. Met onze ervaring met het buitengebied en positieve blik zien we kansen en kunnen we meedenken.