Gemeente IJsselstein

Visie Landelijk Gebied IJsselstein

Aanleiding

De gemeente IJsselstein heeft in juli 2013 haar bestemmingsplan Landelijk Gebied (Noord en Zuid) geactualiseerd. Dit bestemmingsplan sluit niet meer aan op de feitelijke situatie en bevat een aantal fouten. Dit veroorzaakte onrust, zowel bij de gemeentelijke organisatie als bij bewoners en ondernemers van het landelijk gebied. Daarom heeft de gemeente ertoe besloten om in 2017 een visietraject op te starten voor het landelijk gebied. IJsselstein heeft het visietraject benoemt als pilotproject ter voorbereiding op de Omgevingswet.

Belang

Zonder een integrale visie kan de gemeente geen nieuwe initiatieven in het landelijk gebied toetsen. Nieuwe ontwikkelingen kunnen daardoor alleen mogelijk worden gemaakt met lange afwijkingsprocedures. Daarmee loopt de gemeente het risico om ontwikkelingen die wel gewenst zijn, tegen te houden omdat er geen ondersteunend beleid is. De visie landelijk gebied geeft daarnaast houvast aan de gemeente en andere initiatiefnemers voor toekomstige ontwikkelplannen.

Centrale vraag

Hoe vinden de inwoners, de gemeente en andere belanghebbenden dat het landelijk gebied van IJsselstein er in de toekomst uit zou moeten zien?

Hoe maakte onze aanpak het verschil?

Tijdens het project kende de gemeente IJsselstein een onrustige periode. Door een ambtelijke fusie en de daarop volgende ontvlechting is het visietraject langdurig stilgevallen. Dat is uiteraard overmacht, maar hierdoor heeft het voor de inwoners van het gebied lang geduurd voordat er iets met hun inbreng werd gedaan. Toen we de draad weer oppakten, hebben we het vertrouwen van de inwoners weer grotendeels hersteld. Dat deden we met open communicatie maar ook door heel realistisch te zijn over de verwachtingen van de inwoners. Met een breed participatieproces aan de voorkant en een dynamisch afwegingskader, oefenden we daarnaast met het werken in de geest van de Omgevingswet.

Wat vond de opdrachtgever?

De opdrachtgever is er trots op dat we het traject gezamenlijk tot een goed resultaat hebben gebracht. De visie is in 2019 door de gemeenteraad vastgesteld.