Ontwikkeling Tiny houses, Gemeente Boxtel

aanleiding

Steeds meer mensen in Nederland hebben de wens om op een duurzamere en minimalistische manier te wonen. Niet alleen vanwege de hoge huizenprijzen en energiekosten, maar ook omdat steeds meer mensen waarde hechten aan een zo klein mogelijke CO2 uitstoot en ecologische voetafdruk. Een voorbeeld van zo’n soort woonvorm is een ‘Tiny house’. Het fenomeen groeit op steeds meer plekken in Nederland aan populariteit.

Omdat dit geen doorsnee woningbouwproject is en het nodig is om ‘out of the box’ te denken, heeft de gemeente Boxtel BEECKK Ruimtemakers gevraagd om de projectleiding te voeren. De gemeente Boxtel is een bijzondere plek waar wij aan Tiny houses werken. We werken namelijk niet alleen aan de ontwikkeling van Tiny houses op vier locaties maar geven de gemeente tegelijkertijd ook handvatten voor het formuleren van beleid over deze vernieuwende woonvorm.

belang

De gemeente heeft op dit moment geen beleid of goed toetsingskader om initiatieven te beoordelen. Met dit pilotproject wil de gemeente Boxtel leren op welke manier en onder welke voorwaarden de ontwikkeling van Tiny houses mogelijk is. Hierbij zetten we hoge ambities op het gebied van natuur, klimaat en energie samen met de financiële en juridische haalbaarheid. Met de opgedane kennis uit dit pilotproject kunnen in de toekomst op meer plekken in de gemeente Tiny houses ontwikkeld worden.

centrale vraag

Het ontwikkelen van Tiny Houses is niet nieuw, toch weten veel gemeenten niet waar zij moeten beginnen . De centrale vraag is daarom; hoe kunnen we middels een pilotproject Tiny houses ontwikkelen binnen de gemeente Boxtel met als doel om beleid te formuleren voor de toekomst?

hoe maakt onze aanpak verschil?

We krijgen grip op de opgave door goed vast te stellen wat wordt verstaan onder een Tiny house. Daarnaast maken we gebruik van de vier pilotlocaties door hier, binnen de kaders van de gemeente, andere accenten te leggen qua doel en ambitieniveau. Zo behalen we het maximale leereffect. We maken vooral het verschil door te leren van projecten elders in het land en door de eindgebruiker nadrukkelijk te betrekken. Zo hebben we en klankbordgroep met ervaringsdeskundige en brengen we potentiële bewoners van de verschillende locaties in beeld om mee te denken in de planvorming.