Gemeente Geldrop-Mierlo

Marktselectie, Grote Bos Geldrop

Aanleiding

De gemeente Geldrop-Mierlo groeit. De locatie Grote Bos in Geldrop wordt ontwikkelt om aan de behoefte van de groeiende bevolking tegemoet te komen. In Grote Bos komen verschillende functies bij elkaar: onderwijs, zorg, recreëren en wonen. Zo is er een nieuwe middelbare school gebouwd en inmiddels in gebruik genomen. Ook wordt een verzorgingstehuis, een groene zone voor sport/bewegen, ontmoeten en natuur gerealiseerd. Tevens wil de gemeente appartementen bouwen op de plek van de voormalige middelbare school. Wij ondersteunen de gemeente bij deze opgave.

Belang

Er is behoefte aan een zorgvuldige en integrale afweging van belangen en wensen voordat gestart kan worden met een marktselectie.

Centrale vraag

Op welke wijze selecteert de gemeente Geldrop-Mierlo een geschikte marktpartij voor de realisatie van het woningbouwproject Grote Bos?

Hoe maakte onze aanpak verschil?

Sinds maart 2022 ondersteunen wij vanuit BEECKK de gemeente in de woningbouwopgave. In het te ontwikkelen gebied komen verschillende thema’s en stakeholders samen. We zijn gestart met het maken van een gezamenlijk beeld van de opgaven. Wij zijn ervan overtuigd dat een goed afgestemd begin voor vaart nu én later in het proces zorgt. De keuzes moeten door de partners samen gemaakt worden. Daarna kan de marktselectie gestart worden. Wij helpen de gemeente om proactief aan de slag te gaan met deze integrale gebiedsontwikkeling en uiteindelijk via een zorgvuldige procedure een marktpartij te selecteren.