ONTWIKKELING TRAMREMISE GAVI-TERREIN

aanleiding

HTM Personenvervoer, de voormalige Haagse Tramweg-maatschappij, heeft een tramremise nodig voor de nieuwe trams in de stad. De zogenoemde TINA-trams zijn breder en hebben een lagere vloer dan de soms 40 jaar oude GTL8-trams. Reizigers kunnen in deze trams makkelijker en sneller in- en uitstappen. Vanaf 2026 vervangt HTM de laatste roodbeige trams in de stad door deze modernere trams.

De gemeente, Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en HTM zoeken al sinds 2010 naar een plek voor de tramremise. In 2020 onderzochten zij of de GAVI-kavel daarvoor gebruikt kon worden. Dit terrein ligt bij het knooppunt Prins Clausplein langs de A12. Met een goedgekeurde Nota van Uitgangspunten zetten de samenwerkingspartners nu een volgende stap naar de bouw van een nieuwe tramremise.

belang

BEECKK Ruimtemakers is vanuit de MRDH de gesprekspartner richting de gemeente over de ruimtelijke procedure, denkt mee over de (ruimtelijke) implicaties van het ontwerp en coördineert de verschillende ruimtelijke werkzaamheden in het vervolgtraject.

centrale vraag

Op welke manier kan het ruimtelijke proces voor de ontwikkeling van de nieuwe tramremise ingericht worden, waarbij ingezet wordt op een intensieve samenwerking tussen de HTM, MRDH en de gemeente Den Haag.

hoe maakt onze aanpak verschil?

We werken aan een gestructureerd ruimtelijk proces voor de ontwikkeling van de remise. Hierbij zetten we in op een goede afstemming met de MRDH, de HTM en de gemeente Den Haag en andere belanghebbenden. Onze kennis van regionale samenwerking en onze pragmatische aanpak zijn hierbij van belang.