De Kempen

Fietsverbindingen De Kempen – Stedelijk Gebied Eindhoven

Aanleiding

Om de Brainport regio Eindhoven goed bereikbaar te houden, stimuleren samenwerkende overheden het gebruik van de fiets als alternatief voor de auto. In de Brabantse Kempen werken de gemeente Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden en Veldhoven samen aan een netwerk van snelle en comfortabele fietsverbindingen van en naar het stedelijk gebied in Eindhoven. De vijf gemeenten werken hierin nauw samen met provincie Noord-Brabant en het Rijk.

Belang

De ontwikkeling van snelle fietsroutes in De Kempen zorgt ervoor dat de Brainport regio Eindhoven goed bereikbaar is en blijft. Het stimuleren van de fiets past in het beleid van een duurzame, leefbare en gezonde Kempenregio. Bovendien kan dit project ook een bijdrage leveren voor het verminderen van de filedruk op de A67 en de randweg A2/N2 bij Eindhoven.

Centrale vraag

Hoe ziet het ontwerp van de fietsverbindingen in de Kempen eruit waarbij cofinanciering is onderzocht en via participatie bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak is verkregen?

Hoe maakte onze aanpak verschil?

Vanaf de start van het project sturen we op een goede bestuurlijke en ambtelijke samenwerking tussen het Rijk, provincie Noord-Brabant en de vijf betrokken gemeenten. Doelgericht en met een enthousiast team werken we aan de producten die nodig zijn om de cofinanciering eind 2021 voor elkaar te krijgen. Onderweg zorgen we met onze gebiedskennis, ontwerpervaring en een helder participatieproces voor draagvlak bij de betrokken partijen.