16 augustus 2019

Op safari in Sliedrecht

De Driehoek is een braakliggend terrein in de gemeente Sliedrecht. Dit terrein is ooit ontstaan door de aanleg van de Betuwe route. Een stuk grond, in de vorm van een driehoek, werd hierdoor ‘afgesneden’ van de rest van het buitengebied. Er zijn verschillende plannen geweest voor de invulling van De Driehoek voor bedrijven. Door de complexe ligging van het gebied (ingesloten door de Betuwelijn en de A15) en de daarmee gemoeide hoge kosten is de ontwikkeling van het gebied nooit van de grond gekomen. Wij adviseren de gemeente Sliedrecht over de mogelijkheden op het terrein.

De Driehoek is niet openbaar toegankelijk, en het terrein wordt niet onderhouden. Enkel in de noordoosthoek is een gemeentelijk gronddepot in gebruik. Recentelijk hebben wij De Driehoek bezocht om een beter beeld van het terrein te krijgen en de ligging van bouwwegen en watergangen. Doordat er al circa 10 jaar geen ontwikkelingen zijn op het gebied, heeft de natuur de overhand gekregen. Bomen en struiken zijn opgekomen en watergangen overwoekerd.  Een haas schoot nog weg voor onze auto. Het zicht op het terrein was grotendeels belemmerd door de hoge struiken. Toch vonden we het  erg leuk om eens op locatie te gaan kijken hoe de Driehoek er na jaren bij ligt.

Om het college te informeren hebben wij een scenario analyse opgesteld waarbij de verschillende mogelijkheden en ingrepen inzichtelijk gemaakt worden. De scenario’s lopen uiteen. Van een volledige ontwikkeling tot bedrijventerrein zoals altijd beoogd is, een gedeeltelijke ontwikkeling met bedrijven tot voorlopig helemaal niks te doen.  De gevolgen van het wel of niet ontwikkelen van De Driehoek worden door een onderbouwde scenario-analyse duidelijk. Hierdoor kan na jaren van speculeren over de invulling van het terrein, het college een weloverwogen besluit nemen.