Gemeente Schijndel

Locatiekeuze asielzoekerscentrum

Aanleiding

In de provincie Noord-Brabant was op verzoek van de commissaris van de Koning de heer Van der Donk besloten de opgave voor opvang van vluchtelingen gezamenlijk op te pakken. Voor de subregio Meierijstad, bestaande uit de gemeenten Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode heeft dit geresulteerd in een taakstelling van 314 vluchtelingen. Voor de gemeente Schijndel werkten wij toe naar een besluit door de gemeenteraad over een locatiekeuze.

Belang

Voorop staat dat er onderdak moest komen voor ruim 300 vluchtelingen, die huis en haard hebben achtergelaten. De opvang van vluchtelingen is helaas een erg gevoelig thema. Daarom is het van belang de inwoners van Schijndel te betrekken bij de keuzes en waar kan gerust te stellen door van informatie te voorzien.

Centrale vraag

Wat is de beste locatie voor het asielzoekerscentrum in Schijndel?

Hoe maakte mijn aanpak verschil?

Ik betrok alle partijen (COA, maatschappelijke organisaties, Meierijstad-gemeenten en inwoners Schijndel) zo vroeg mogelijk in een transparant proces. Dit waren niet alle partijen gewend of mee eens. Door voet bij stuk te houden hebben wij de inwoners van Schijndel meegekregen in deze ontwikkeling.

Wat vond de opdrachtgever?

Het snel schakelen, daadkracht en bewaren van rust viel de opdrachtgever op. De belangen waren groot, politiek hoog gevoelig en de planning onhaalbaar. Desondanks heeft dit geleidt tot een raadsbesluit in 2016 voor de keuze van een locatie van een asielzoekerscentrum in Schijndel.