Gemeente Eersel

Projectleiding, gemeente Eersel

Aanleiding

In de gemeente Eersel is de behoefte aan woningen groot. Niet alleen in de gelijknamige kern, maar ook in de andere kerkdorpen in de gemeente. Duizel, Knegsel, Steensel, Vessem, Wintelre en Eersel zelf hebben allemaal een eigen behoefte aan nieuwe woningen. Deze zijn voor een groot deel voor de eigen inwoners en de Kempische buurgemeenten, maar de gemeente helpt ook mee aan de woningbehoefte van de hele Brainportregio. Tot 2030 wil de gemeente 1210 woningen bijbouwen. Ik ondersteun de gemeente bij deze opgave.

Belang

Er is een grote behoefte aan nieuwe woningen in de gemeente Eersel.

Centrale vraag

Hoe zorgen we er voor dat de woningbouwprojecten in Eersel voorspoedig worden gerealiseerd?

Hoe maakte onze aanpak verschil?

Sinds medio 2021 ondersteun ik vanuit BEECKK de gemeente in de woningbouwopgave. Zowel vanuit het gemeentebestuur als vanuit de bevolking is er druk om de projecten zo snel mogelijk te realiseren. De ontwikkelingen zijn in verschillende fases van ontwikkeling en sommige projecten lopen al lang. Het is belangrijk te kijken naar de fasering en onderlinge samenhang. Ik kijk positief-kritisch naar het gemeentelijk beleid en durf knopen door te hakken wanneer hier om wordt gevraagd. Door het overzicht te bewaren, actief te communiceren en gericht te kijken naar de verschillende plannen help ik de projecten vooruit.

Wat vindt de opdrachtgever?

De opdrachtgever is tevreden over de inbreng in de ruimtelijke projecten en onlangs is de samenwerking weer voor een halfjaar verlengd!