Gemeente Eersel

Projectleiding, gemeente Eersel

Aanleiding

In de gemeente Eersel is de behoefte aan woningen groot. Duizel, Knegsel, Steensel, Vessem, Wintelre en Eersel hebben allemaal een eigen behoefte aan nieuwe woningen. Deze zijn voor een groot deel voor de eigen inwoners en de Kempische buurgemeenten, maar de gemeente helpt ook mee aan de woningbehoefte van de hele Brainportregio waar de schaalsprong een grote rol speelt. Tot 2030 wil de gemeente 1.210 woningen bijbouwen.

Belang

Er is een grote behoefte aan nieuwe woningen in de gemeente Eersel. De gemeente Eersel heeft een actief grondbeleid. Dit betekent dat veel projecten door de gemeente zelf worden opgepakt van de initiatieffase tot aan de uitvoeringsfase. Daarnaast hebben we ook gewerkt aan projecten waar de gemeente een faciliterende rol had en waarbij het belangrijk was om heldere afspraken met de ontwikkelende partijen te maken.

Centrale vraag

Hoe zorgen we er voor dat de woningbouwprojecten in Eersel succesvol worden gerealiseerd?

Hoe maakte onze aanpak verschil?

Van medio 2021 tot eind 2023 ondersteunden Etienne en Maaike vanuit BEECKK de gemeente in de woningbouwopgave. Zij werkten aan verschillende grote projecten. In deze projecten zorgden zij voor verbinding tussen de mensen in het gebied, gemeente en andere belanghebbenden. Hierin zijn ze positief-kritisch en durven ze de belangrijke vragen te stellen.

Wat vindt de opdrachtgever?

De opdrachtgever is tevreden over de inbreng in de ruimtelijke projecten en onlangs is de samenwerking weer voor een halfjaar verlengd!