12 maart 2021

In Zevenaar bouwt men klein en groot

In de berichten over woningnood wordt vaak gerept over de steden Arnhem en Nijmegen. Zevenaar, onder de rook van Arnhem, is één van de gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen. Om te leren van gemeenten en hun aanpak rondom woningbouw, gaan we in gesprek met gedreven projectleiders, programmamanagers, adviseurs en wethouders. Wat speelt er precies in Zevenaar? Wieteke en Jurjen spreken Liseth Aries, beleidsmedewerker wonen bij de gemeente Zevenaar.

Krimp in het verleden, groei in het nu

Is er in Zevenaar sprake van een woningnood? Liseth Aries bevestigt dit maar geeft aan: “het huidige tekort aan woningen is minder groot dan in de rest van de regio of in de steden Arnhem en Nijmegen. Wij zien in de huidige woningmarkt dat veel doelgroepen en jongeren in het bijzonder veel moeite hebben om een geschikte woning te vinden. Dus wij hebben een forse opgave. Ook omdat we verwachten dat de vraag nog verder zal toenemen heeft het verhogen van de nieuwbouwproductie op de korte termijn (vóór 2025) dan ook prioriteit”.
Liseth Aries vertelt ons kort over de geschiedenis. “In het verleden was er nog sprake dat de gemeente haar plannen eventueel moest bijstellen omdat er een krimp werd verwacht in onze regio, de Liemers. Daarnaast was er jarenlang sprake van een contingentenbeleid; er zat een maximum aan het aantal woningen dat de gemeente mocht bouwen. Na de verwachtingen van krimp is er nu sprake van een hogere vraag naar woningen waardoor in rap tempo bijgebouwd moet worden. Gelukkig hebben wij deze koers, het bijbouwen van woningen, al enkele jaren geleden ingezet. Mensen ontdekken ook waarom het fijn wonen is in Zevenaar. Hier parkeer je je auto bij je huis, woon je rustig en reis je in korte tijd met de trein naar bijvoorbeeld Arnhem”, aldus Liseth Aries.

Omslag

Recente onderzoeken laten ook in Zevenaar een grotere vraag naar woningen zien dan dat beschikbaar is. Toch is het tekort niet schrikbarend.
Dat in Zevenaar het woningtekort relatief klein is, komt door de continue bouwstroom van de gemeente. In Zevenaar en in de kernen zijn veel initiatieven, waarvan sommige in het verleden op de plank zijn komen te liggen. Liseth Aries legt uit: “Dat heeft soms te maken met de procedures. Elke nieuwe woningbouwontwikkeling beoordeelt Zevenaar op meerdere aspecten, zoals de bodemgesteldheid of het realiseren van voldoende parkeerplaatsen. In de binnenstad is het halen van de parkeernorm een uitdaging voor ontwikkelaars”. Over dit onderwerp heeft Wieteke al eerder gesproken met een expert.

Uitvoering

Op dit moment is de ambitie van de gemeente Zevenaar om elk jaar 150 tot 200 woningen op te leveren. Er wordt gewerkt met een constante bouwstroom, in plaats van ad-hoc woningbouwprojecten. “Als deze koers 10 jaar wordt doorgezet”, vertelt Liseth Aries, “dan is Zevenaar op koers met de prognoses”. Zevenaar stuurt hier op het realiseren van woningen passend bij de vraag en huidige maatstaven. Dat betekent dat ze huizen circulair of levensloopbestendig bouwen. Ook bouwen ze specifiek voor senioren en informeren actief bij jongeren wat hun woonwensen zijn.

De woningbouwproductie is voor een groot deel toe te schrijven aan de ontwikkeling van nieuwbouwwijk Groot Holthuizen. Daarnaast worden er in twee fases woningen gerealiseerd op het terrein van de voormalige tabaksfabriek, vlakbij het centrum. In totaal worden hier zo’n 1300 woningen gerealiseerd. Naast deze grootschalige woningbouwontwikkelingen, zijn er ook meerdere kleine projecten en binnenstedelijke ontwikkelingen van woningbouw. Die vinden, naast de kern Zevenaar, nagenoeg in alle kernen van de gemeente plaats.

Samenwerking

Gemeente Zevenaar trekt voor de woningbouwopgave op met coöperaties en de markt. Hierin blijft de capaciteit een aandachtspunt van de gemeente. Binnenstedelijke ontwikkelingen vragen nu eenmaal meer mankracht van de gemeente, en de opbrengst in woningaantallen zijn beperkt. Om woningbouw in Zevenaar draaiende te houden, overleggen de Liemerse gemeenten hoe de zachte woningbouwplannen het best kunnen worden omgezet in harde plannen en de uitvoering versnelt wordt. De Woondeal Regio Arnhem-Nijmegen maakt het bovendien mogelijk om gebruik te maken van de flexpool. Met tijdelijke extra capaciteit komen projecten zo verder. Ook kan de gemeente Zevenaar kennis uitwisselen met deelnemende gemeenten van de Woondeal.

Tips uit Zevenaar

Liseth Aries wil meegeven dat het belangrijk is om op tijd aan de bel te trekken als er belemmeringen zijn in de woningbouw. Gelukkig weten de collega’s in de regio elkaar goed te vinden en wordt de samenwerking met de regiogemeenten ook weer integraal opgepakt. De gemeenten zullen elkaar opnieuw moeten vinden in het samenwerkingsverband wat voorkomt uit de Woondeal Arnhem-Nijmegen. Voor Liseth Aries is het bovenal belangrijk om kennis uit te wisselen met omliggende gemeenten.

Meer weten over de woningbouwversnelling? Neem dan contact op met Wieteke of Jurjen.

 

Liseth Aries