21 februari 2020

Regels en ruimte in Gaaf Gelderland

Een Gaaf Gelderland voor iedereen, hoe bereik je dat?

Afgelopen week organiseerde de provincie Gelderland een werksessie over de Gelderse Omgevingsverordening. Deze verordening vormt de normstelling van het beleid van de provincie uit de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland.

De Omgevingswet

Zowel de Omgevingsvisie als Omgevingsverordening zijn instrumenten binnen de nieuwe Omgevingswet. De Eerste Kamer heeft onlangs ingestemd met de invoeringswet Omgevingswet. Zo komt de invoering in 2021 steeds dichterbij. Gemeenten én provincies moeten aan de slag met de wet.

Afwegingskader

Het doel van de dag was input ophalen voor de omgevingsverordening die eind dit jaar gepubliceerd wordt. In de paneldiscussie over Wonen kwamen de woondoelen van de provincie, de rol en instrumenten die zij hebben én de uitwerking daarvan in de verordening aan bod. De discussie was exemplarisch voor de zoektocht die de provincie nog heeft bij alle beleidsterreinen. Wat zijn je provinciale belangen? Waar laat je ruimte en waar/hoe gedetailleerd maak je regels? Daarbij hoeft een provincie ook niet alles vast te leggen. Met stimuleringsmaatregelen zoals subsidies bereik je soms meer en sluit het beter aan bij je rol als provincie.

De provincie is met deze dag goed op weg. Input ophalen uit de omgeving past in de geest van de Omgevingswet. Voor een volgende sessie is het goed om de verschillende opgaven en beleidsterreinen niet apart te bespreken maar in één panel zoeken naar win-wins. Daar sluit ik me graag weer bij aan!