1 juli 2019

Een dijk van een middag

Dinsdag 25 juni vond de eerste Dijkendag plaats, een belangrijk afstemmingsmoment over de planuitwerking van dijkversterkingsopgave Tiel-Waardenburg, tussen de projectmedewerkers en de gemeente. Doel was om als gemeente geïnformeerd te worden over de stand van zaken van de planuitwerking en te reageren op een eerste dijkontwerp. Dit als voorbereiding op de gesprekken met dijkbewoners in de komende maanden.

Op basis van tekeningen en deskundige toelichting is gereageerd op ideeën van de landschappelijke inpassing van de dijk. Daarbij is ook de relatie gelegd met aansluiting van de bestaande woningen aan de dijk. Hierbij zijn onderwerpen besproken zoals inritten, dijktrappen en mogelijke invulling en gebruik van openbare ruimte. Verder is ingegaan op toekomstig beheer en onderhoud hiervan en het betrekken van dijkbewoners. De Dijkendag droeg bij aan de betrokkenheid en bewustwording bij de gemeentelijke projectmedewerkers.

Een mooi resultaat van deze middag!