Luuk van Os

Teammaker

Met de opleiding Geografie, planologie en milieu heb ik een goede basis gelegd om op een gestructureerde en enthousiaste manier aan de slag te gaan met ruimtelijke vraagstukken. Hierin is het van groot belang om te zorgen voor een goede samenwerking tussen verschillende actoren in een gebiedsontwikkeling. Als projectleider vraag ik mij dan ook af: hoe krijgen we alle neuzen dezelfde kant op? Een duidelijk doel stellen om zo samen tot een versnelling in het project te komen zonder kwaliteit en de doelen uit het oog te verliezen.