Gemeente Zaltbommel

Projectleider gebiedsontwikkeling

AANLEIDING

In de gemeente Zaltbommel spelen allerlei ruimtelijke projecten die belangrijk zijn voor de toekomst van de stad. De afgelopen jaren zijn er veel woningen gebouwd, maar vanwege de grote vraag naar woningen in Zaltbommel zien we een toenemende druk op de woningmarkt. De gemeente staat daarmee voor de opgave om de komende jaren nog circa 1.450 woningen te ontwikkelen.

BELANG

De gemeente wil bijdragen aan de woningbouwopgave door initiatieven te faciliteren. Ook spelen er binnen de gemeente andere gebiedsontwikkelingsprojecten, waar de gemeente uitvoering aan wil geven. De gemeente streeft daarbij naar snelheid en kwaliteit.

CENTRALE VRAAG

Hoe kunnen gebiedsontwikkelingsprojecten zo goed mogelijk tot realisatie worden gebracht?

HOE MAAKT ONZE AANPAK VERSCHIL?

We zorgen voor het concreet maken van ambities en heldere afspraken tussen gemeente, ontwikkelaar en andere stakeholders. We sturen sterk op de projecten, zodat de planning wordt gehaald, afspraken worden nagekomen en we niet voor verrassingen komen te staan.