Gemeente Veenendaal

Projectleiding gemeente Veenendaal

Aanleiding

De gemeente Veenendaal loopt met haar ontwikkelingen letterlijk tegen haar  eigen gemeentegrenzen aan. Na de laatste uitbreiding van Veenendaal-Oost (Groenpoort) die nu in de realisatiefase zit, zijn er voor woningbouw alleen grote binnenstedelijke transformaties en kleine inbreidingslocaties nog een optie. De gemeente Veenendaal heeft toegezegd 4800 woningen te realiseren voor 2030. Regionale afspraken en overleg met omliggende gemeenten en provincies is van cruciaal belang om de vraag naar woningen te beantwoorden. Veenendaal levert een belangrijke bijdrage  aan het oplossen van het regionale woningtekort door 4800 woningen te bouwen. Hierbij is het belangrijk dat er verantwoord wordt verdicht. Onverantwoord verdichten zorgt voor slechte duurzaamheid en kwaliteit maar bovenal weerstand vanuit de buurt.

Binnen de gemeente Veenendaal zijn veel projecten en er is een tekort aan goede projectleiders. Daarom helpen wij de gemeente Veenendaal door de projectleiding van diverse woningbouwlocaties waaronder ‘t Vennehof en de herinrichting van het Stadspark op te pakken en deze tot een goed resultaat te brengen en daar waar mogelijk te versnellen.

Belang

De gemeente Veenendaal is een groeigemeente, door de grote vraag naar woningen en het doel om 4800 woningen te realiseren voor 2030. Omdat de gemeente letterlijk tegen de gemeentegrenzen aanloopt moet er binnenstedelijk worden ontwikkeld. Dit maakt het extra belangrijk om te zorgen dat deze projecten een verbetering zijn voor de woonwijken en omliggende gebieden. Binnenstedelijke ontwikkeling maakt woningbouwprojecten snel meer complex. Projecten zitten binnen de invloedssfeer van de bestaande woningen, waardoor omwonenden en belanghebbende de gevolgen ervan ervaren en wat van de plannen willen vinden. Het is daarom belangrijk om omwonenden en belanghebbenden mee te nemen in de plannen. Participatie is daarom een belangrijke pijler bij deze projecten.

Centrale vraag

Het invullen van het tekort aan capaciteit van projectleiding binnen de gemeente Veenendaal.

Hoe maakt onze aanpak verschil?

Door goed te kijken naar de behoeftes en participatie kunnen de stedelijke inpassingen van onze projecten zorgen voor een verbetering van de leefbaarheid en welzijn van de ‘’Veenendalers’’. De mens staat dus centraal. Door anders te denken en het begrip belanghebbenden ruim te nemen zorgen we voor voldoende draagvlak. Daarnaast durven wij ook beslissingen te nemen en weten we wanneer we een stap verder kunnen zetten of er nee verkocht moet worden.

Leefbaarheid is daarnaast een breed begrip. Daarom proberen we samen met de belanghebbenden de beste invulling aan de term leefbaarheid te geven. Dit samen met het belang van de gemeente dat voor meer verdichting binnen de gemeentegrenzen moet zorgen voor duurzame groei van de gemeente Veenendaal.