Beeckk

Ruimtemakersdag Udenhout en Tilburg      

Onze eerste Ruimtemakersdag van 2024 stond in het teken van gebiedsontwikkeling in de breedste zin van het woord. Alle BEECKK’ers verzamelden zich ’s ochtends in buurtcentrum Het Plein in Udenhout, het hart van het project waar ruimtemaker Wout voor de gemeente Tilburg aan werkt. Wout nam ons mee in zijn project waar de komende jaren 1000 woningen in de kern van Udenhout moeten worden toegevoegd. We spraken over zijn projectbrief, omgaan met scopewijzigingen, projectmatig creëren en goed besluiten. Maar vooral spraken we over de inhoudelijke uitdagingen in dit complexe project; de organisatie van inspraak, maatschappelijke voorzieningen, stedelijk bouwen in een dorp en de samenhang met de warmtetransitie.

Daarna lanceerden we het eerste concept van onze nieuwe tool. Deze tool gaat ons en onze opdrachtgevers helpen bij het in kaart brengen van beleidskaders en uitgangspunten in onze projecten, en laat zien wat dit betekent voor het ruimtegebruik. Zo kunnen we bij de start van projecten en gebiedsontwikkelingen snel zien of de ambities passen in de beschikbare ruimte en aan welke knoppen we moeten draaien om het passend te maken. Aan de hand van een concrete locatieontwikkeling in Udenhout probeerden we de tool voor het eerst uit. Met de enthousiaste reacties en een aantal tips voor verdere verbeteringen gaan we dit de komende periode verder testen en uitrollen.

Voor het middagprogramma reisden we door naar het centrum van Tilburg waar lokale gids en ruimtemaker Sjoerd ons na een goede lunch door de binnenstad leidde. Met aandacht voor de geschiedenis en ontwikkeling van de stad, lokale cultuur en geslaagde en minder geslaagde binnenstedelijke ontwikkelingen, spijkerde hij onze historische kennis op enthousiaste wijze bij.

Onze wandeling eindigde in de Piushaven waar Thérèse Mol van de gemeente Tilburg ons een ‘masterclass Piushaven’ gaf. Een cadeau dat we van de gemeente kregen ter ere van ons15-jarig bestaan afgelopen najaar. Thérèse nam ons mee in de ontwikkeling van de Piushaven de afgelopen 25 jaar, die nu nagenoeg afgerond is. Sprekende voorbeelden over de inzet van placemaking, het ontstaan van planteams, omgaan met weerstand en samenwerking met ontwikkelaars en ondernemers gaven ons weer inspiratie om toe te passen in onze eigen projecten.

Uiteraard sloten we de dag af met een goede en vooral gezellige borrel in de Piushaven.