20 december 2017

De Blauwe Campus

Het platteland is in transitie. Schaalvergroting in de landbouw, het groeiende aantal leegstaande boerderijen en het wegvallen van gesubsidieerd natuurbeheer en landschapsontwikkeling, zijn ontwikkelingen waardoor het platteland toe is aan nieuwe, toekomstbestendige invulling. Het platteland is, zeker in een stedelijk gebied als de Brainport, niet meer de tegenstelling van de stad, maar biedt juist ruimte om mee te innoveren. En dat biedt kansen voor het creëren van een nieuwe, circulaire economie. De Blauwe Campus is een circulaire plek waarin zelfvoorziening en het delen van bijvoorbeeld vervoer, energie en (landbouw)grond centraal staat. Voormalige agrarische bebouwing (in de regio Eindhoven) biedt hier ruimte voor. Door hergebruik van locaties en materialen, en het combineren van duurzame functies krijgen deze plekken nieuwe betekenis. Biodynamische landbouw door toekomstboeren draagt bij aan de lokale biodiversiteit en zorgt voor gezonde gronden, wat het ecologisch perspectief versterkt. Het gebied wordt zo ook sociaal levendiger door nieuwe gebruikers en bezoekers. De combinatie van functies vormen nieuwe dragers voor de (lokale) economie. Zo willen wij bijdragen aan het maken van toekomstgerichte activiteiten die houdbaar én schaalbaar zijn.

Wij zijn op zoek naar nieuwe ruimte voor BEECKK Ruimtemakers. We zijn nu gevestigd in het Klokgebouw in Eindhoven, waar we langzaam uitgroeien. We willen nieuwe ruimte delen met anderen en deze gaan inrichten met onze blik op de toekomst gericht. Wij willen hier zelf een voortrekkersrol in nemen. Pionier zijn en samen vormgeven aan een transitieplek waar we graag willen werken, wonen, ontmoeten, zaaien en oogsten. We verkennen waar kansen liggen om deze plek tot leven te wekken en zo een inspirerende plek dichtbij de stad waar kunnen maken. Een fijne plek om te wonen, te werken, te zijn. Daarom werken we aan de Blauwe Campus. Sinds september doen wij dit niet alleen, maar denken studenten van de minor Circulaire Economie aan de Fontys Hogeschool met ons mee. Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkeling van de Blauwe Campus, meedoen of heb je vragen? Neem contact met ons op.