28 juni 2019

Sterk staaltje participatie

De afgelopen 2 jaar werkten mijn collega Mark van de Rijdt en ik voor de gemeente Uden aan een nieuw bestemmingsplan voor de Omgeving Nistelrodeseweg. Nadat vorig jaar het bestemmingsplan Bitswijk-Noord al werd vastgesteld, ligt vanaf 21 juni ook het bestemmingsplan Omgeving Nistelrodeseweg ter inzage. Met dit ontwerpbestemmingsplan komt er een eind aan een intensief participatietraject waarbij de bewoners uit het plangebied hun wensen voor dit gebied konden uiten.

Het resultaat: een gedragen en toekomstbestendig bestemmingsplan met ruimte voor wonen, de bestaande bedrijvigheid en enkele kleinschalige ontwikkelingen. Hierbij is veel aandacht voor de overgang van de stad Uden naar het natuurgebied De Maashorst.

Vaststelling van dit bestemmingsplan door de gemeenteraad wordt in oktober 2019 verwacht. Daarmee komt dit leuke project, waarbij ik veel bewoners persoonlijk heb leren kennen, in Uden voor BEECKK tot een einde.