Gemeente Deurne

Strategische gebiedsontwikkeling Stationsstraat Deurne

Aanleiding

Op een locatie aan de Stationsstraat zijn een Praxis, een voormalig kantoor, een Welkoop en een benzinestation gevestigd. De gemeente wil het perceel graag omvormen naar woningbouw. Vanaf begin 2019 adviseren wij Voergroep Zuid als grondeigenaar in de gebiedsontwikkeling en zijn gesprekspartner voor de gemeente.

Belang

Voor de Voergroep Zuid is het van belang dat de ondernemingen op het perceel toekomstbestendig zijn. Sommige panden zijn nu verouderd en er is beperkt ruimte om uit te breiden. Daarbij zijn er meerdere opties om het gebied te herontwikkelen en een plaats te zoeken voor de woningbouw. Zowel voor de gemeente als voor Voergroep Zuid is het belangrijk dat er goede afspraken worden gemaakt over de invulling van het gebied en duidelijkheid komt.

Centrale vraag

Wat is de juiste invulling van het gebied die voldoende opbrengstpotentieel heeft en aansluit op de wensen van de grondeigenaar en gemeente?

Hoe maakte onze aanpak verschil?

In een vroeg stadium hebben we een planologische Quickscan en financiële haalbaarheidsanalyse uitgevoerd. Hierdoor is snel inzichtelijk of de plannen haalbaar zijn en welke planologische procedures daar nodig voor zijn. Dit geeft Voergroep Zuid een helder kader om te bepalen welke invulling van het gebied voor hen interessant is. Tegelijk zorgen we hiermee voor een duidelijk verhaal richting de gemeente.

Wat vindt de opdrachtgever?

De opdrachtgever vindt het prettig dat wij hem van a tot z kunnen begeleiden, veel ervaring hebben met gemeenten en helder en overzichtelijk adviseren in de verschillende opties die er zijn voor herontwikkeling.