18 november 2019

Terug het veld in in Bladel

Het eerste project in Bladel is succesvol afgerond!

We zijn bij verschillende boeren thuis geweest. Zo hebben we een inventarisatie gemaakt van welke ontwikkelingen er spelen. Met ons advies richting de gemeente en de boeren helpen we de initiatieven verder op weg. Zo pakken we de kans het buitengebied van Bladel integraal te ontwikkelen met input van de bewoners/gebruikers zelf.

Namens de gemeente Bladel gaan we nu door en terug het veld in. Voor een aantal initiatiefnemers zijn vervolggesprekken thuis nodig. Zo stemmen we de wensen van gemeente en initiatiefnemers op elkaar af. Ook gaan we aan de slag in een nieuw gebied met vergelijkbare opgaven: stoppende boerenbedrijven, vrijkomende agrarische bebouwing en vraag naar nieuwe functies.