Sint Trudo

Trudo.lab

Sinds september 2016 maak ik onderdeel uit van Trudo.lab, de denktank van de Eindhovense woningbouwcorporatie Sint Trudo. Samen met negen andere ontwerpers onderzoeken we op strategisch niveau nieuwe ontwikkelingen waar Sint Trudo als corporatie voor staat. Duurzaamheid, nieuwe woonvormen en hoe om te gaan met armoede staan hoog op de agenda. Iedere bijeenkomst bruist het weer in het lab, en als social designer probeer ik steeds vanuit mijn visie over duurzaam wonen in Eindhoven inzichten en denkrichtingen aan te dragen.