Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Omvorming bedrijfslocatie naar woningbouw

Aanleiding

In de kern van Nootdorp liggen van oudsher twee bedrijven midden in een woonwijk. Deze bedrijven hebben een nieuwe locatie in de gemeente gevonden. De gronden zijn in eigendom van een ontwikkelaar die de locatie wil ontwikkelen tot een mooie en de eerste aardgasloze woonwijk van Pijnacker-Nootdorp.

Belang

In de kern van Nootdorp zijn de afgelopen 10 jaar nauwelijks woningen toegevoegd. Met de realisatie van Het Gildehof komt hier verandering in en wordt een bijdrage geleverd om te komen tot een evenwichtige woningvoorraad. Daarnaast past de omvorming naar wonen ruimtelijk veel beter dan de oude vervuilde bedrijfslocatie midden in een bestaande woonwijk. De bewoners van de omliggende woonwijken krijgen hiermee een logischere buur.

Centrale vraag

Hoe zorgen we voor een divers aanbod van woningen voor de inwoners van Pijnacker-Nootdorp passend in de omgeving?

Hoe maakte mijn aanpak verschil?

Door daadwerkelijk een samenwerking aan te gaan met de ontwikkelaar in plaats van puur faciliterend op te treden. Dus verder te kijken dan alleen naar het belang van de gemeente maar door de focus te leggen op het gezamenlijk belang.

Wat vindt de opdrachtgever?

De eerste woningen zijn in 2019 opgeleverd en het resultaat mag er zijn. De woningen hebben een erg hoog afwerkingsniveau en een opvallende stijl. De eerste bewoners zijn terecht trots op hun woning. De wethouder die zelf in de buurt woont en elke dag langs Het Gildehof komt maakt dit ook trots.