Gemeente Leidschendam-Voorburg

Uitvoeren gebiedsvisie Heuvelweg

Aanleiding

Samen met de omgeving heeft de gemeente Leidschendam-Voorburg de gebiedsvisie Heuvelweg in 2008 opgesteld. In deze gebiedsvisie waren verschillende projecten opgenomen die uitgevoerd moesten worden. Wij zijn gevraagd dit mogelijk te maken.

Belang

De gebiedsvisie is een eerste stap in het mogelijk maken van verschillende ontwikkelingen. Tot deze ontwikkelingen hoorde verplaatsen van railbaanindeling, nieuwbouw beddenhuis MCH Antoniushove (inclusie parkeergarage), nieuwbouw radiotherapeutisch centrum, herontwikkeling woondoord Duivenvoorde inclusief wijkcentrum, nieuwbouw basisschool en herinrichting van een parkachtige groenzone.

De gebiedsvisie is er dan ook op gericht om de bereikbaarheid en leefbaarheid voor inwoners van Leidschendam-Voorburg en daarbuiten te verbeteren. Door daadwerkelijk uitvoering te geven aan de gebiedsvisie blijft het niet bij plannen maar worden ze ook gerealiseerd.

Centrale vraag

Hoe stemmen we alle ontwikkelingen in het gebied goed op elkaar af en zorgen we ervoor dat de projecten ook daadwerkelijk gerealiseerd worden?

Hoe maakte mijn aanpak verschil?

Mijn rol was namens gemeente met alle marktpartijen afspraken te maken over ruimtelijke voorwaarden, kostenverhaal, taakverdeling en planning. Intern zorgde ik voor een goede afstemming tussen alle ontwikkelingen. De afspraken zijn vervolgens vastgelegd in verschillende soorten overeenkomsten met de marktpartijen. Veel en snel schakelen maakte het verschil. Hierbij gaf ik advies op bestuurlijk niveau en handelde ik op uitvoeringsniveau.

Wat vond de opdrachtgever?

Er is een goede uitvoering gegeven aan de uitgangspunten van de gebiedsvisie Heuvelweg. De meeste ontwikkelingen zijn gerealiseerd waarvan de nieuwbouw van het regionale radiotherapeutisch centrum, het beddenhuis van het ziekenhuis en de tailtrack de belangrijksten zijn.