Gemeente IJsselstein

Gemeente Montfoort

Herontwikkeling zalencentrum de Vaart

Aanleiding

De gemeente Montfoort vroeg ons eind 2016 om een tender te begeleiden voor de herontwikkeling van zalencentrum De Vaart in Linschoten. De toekomst van dit zalencentrum was al enkele jaren onderwerp van discussie. Zowel de gemeente Montfoort als de Linschotense gemeenschap zagen graag dat het verouderde zalencentrum inclusief sporthal en naastgelegen plein werden aangepakt.

Belang

Door de gemeenteraad was een programma van eisen vastgesteld. De opgave was dit programma te vertalen naar een concrete vraag aan de markt en te komen tot een geschikte marktpartij voor de herontwikkeling. Daarbij wilde de gemeente dat niet alleen het zalencentrum maar ook de sporthal en naastgelegen plein integraal wordt opgepakt.

Centrale vraag

Wat is de meest passende invulling van De Vaart en omgeving die aansluit bij het programma van eisen?

Hoe maakte mijn aanpak het verschil?

De eerste fase van mijn aanpak was het vertalen van het vastgestelde programma van eisen naar concrete uitgangspunten voor de herontwikkeling. Ik stelde me daarin eerst de vraag wat de gemeente en de Linschotense gemeenschap daadwerkelijk willen zien op deze locatie. Naast waar draagvlak voor is kijk ik ook naar de financiële haalbaarheid van de plannen. Dit was van belang om scherp te krijgen, voordat marktpartijen werden gevraagd om voorstellen te doen. Duidelijkheid op inhoud en financiële kaders is een randvoorwaarde voor goede en realistische inschrijvingen van marktpartijen.

Wat vond de opdrachtgever?

De opdrachtgever moest in eerste instantie schakelen. Er was immers een tender gevraagd en ons advies was om eerst een en ander scherp te krijgen. Samen met betrokkenen, college en raad hebben we de opgave en wensen scherper weten te krijgen.