20 september 2020

Visie op het boerenland

Rond dezelfde tijd als toen ik begon met werken voor BEECKK stonden in het hele land de straten vol met toeterende trekkers. Het waren de boeren die protesteerden tegen de stikstofspoedwet. Een wet met maatregelen om de gevolgen van de stikstofcrisis tegen te gaan. De voorgestelde maatregelen treffen agrarische ondernemers die volgens traditionele manieren werken hard. Zij wilden politiek Den Haag laten weten “Hier zijn wij het niet mee eens!”. De manier waarop zij dit deden was een duidelijk statement, op mij als buitenstaander maakte het indruk. Zo krachtig dat je bijna denkt dat de protesterende boeren de hele agrarische gemeenschap vertegenwoordigen.

Een buitengebied in ontwikkeling

Inmiddels werk ik ruim een half jaar bij BEECKK en heb ik gezien: dit is niet het hele verhaal. In ons werk denken we, met en voor gemeenten, veel na over het buitengebied van de toekomst. Oftewel, hoe richten we het landelijk gebied toekomstbestendig in? Daar spelen namelijk verschillende ruimtelijke ontwikkelingen die direct of indirect ook economische, sociale en leefbaarheidsgevolgen hebben. Aan de ene kant zien we dat er veel agrarische ondernemers zijn die willen stoppen met boeren. Ze verkopen hun grond maar de stallen blijven leeg achter. Hierbij ligt verloedering op de loer. De ruimte biedt echter ook kansen om aan de slag te gaan met uitdagingen die steeds meer aandacht vragen, zoals de energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Zo zien we steeds meer initiatieven ontstaan, zoals natuur inclusieve – , kringloop- en gemeenschapslandbouw, waardoor het werk in de agrarische sector transformeert. De initiatiefnemers willen vaak meer biologisch geteeld voedsel produceren en hebben dierenwelzijn hoog in het vaandel staan.

Omgevingsvisie als vliegwiel

Volgens mij liggen er dus voor de inrichting van het landelijk gebied hele interessante en uitdagende werkzaamheden in het verschiet. De Omgevingsvisie die veel gemeenten nu aan het vormgeven zijn, komt dan ook op een goed moment! De manier waarop gemeenten dit kunnen invullen is vormvrij. Gemeenten kunnen dus hier hun eigen draai aan geven. Het is daarmee een uitgelezen kans voor gemeenten om met de gemeenteraad, maatschappelijke partners en inwoners na te denken over de inrichting die de gemeente voor ogen heeft voor het buitengebied. Zijn zij bereid om een grotere diversiteit in functies in het landelijk gebied toe te staan? En wordt dit dan ook ondersteund door regelgeving en kaders die vindingrijkheid en ondernemerschap stimuleert? Interessante vragen waar wij als BEECKK de aankomende jaren mee aan de slag kunnen. Voor de gemeente Gemert-Bakel doen wij dit al. Samen met Hans werk ik hier aan de Omgevingsvisie. De toekomst van het buitengebied krijgt hierin een prominente rol.

Wilt u weten wat dit voor uw gemeente kan betekenen? Bellen met BEECKK is dan zeker iets voor u. Onze BEECKK’ers denken dan vrijblijvend met u mee. Neem contact met ons op bij interesse.