21 december 2020

De organisatie als een kerstboom van onderaf opbouwen

Interview met de gemeente Uden over de woningbouwversnelling
De woningbouwversnelling is zeker niet alleen in de grote steden aan de orde van de dag. In de gemeente Uden moet de woningvoorraad richting 2030 met minimaal 1.600 woningen groeien. Los van deze aantallen gaat het ook om de juiste woningen op de juiste plek. Om deze opgave in goede banen te leiden wordt veel capaciteit en inzet van de gemeente gevraagd. Met Paul Schoneveld, afdelingshoofd Ruimte bij de gemeente Uden, gingen wij in gesprek over hoe hij dit met zijn afdeling heeft georganiseerd.

Balans tussen ambities en capaciteit
Paul Schoneveld werkt sinds begin 2019 in Uden en heeft een achtergrond in de bestuurskunde, iets wat hem in zijn huidige functie goed van pas komt. Volgens Paul is een  belangrijke succesfactor dat capaciteit en ambities in balans zijn. Dit vraagt van hem een duidelijke en transparante communicatie naar bestuurders: “Ik probeer altijd duidelijk te zijn in wat niet mogelijk is, maar ook wat wel kan.

Hiervoor is het belangrijk om in de interactie met bestuurders de (financiële) gevolgen van keuzes en prioriteiten meteen duidelijk te maken, “Misschien een cliché, maar het gaat allemaal om verwachtingsmanagement”.  In alle openheid bespreekt hij dan de samenhang tussen proces, kosten en planning. Richting de politiek probeert hij ook de lange termijn te benadrukken en faseringen te onderbouwen. Een goede strategie vaststellen waar de gemeente jaren mee vooruit kan is óók een belangrijke mijlpaal.

Groeien van onderaf
Het is volgens Paul Schoneveld een misvatting dat het enkel het aanstellen van enkele discipline zoals bijvoorbeeld projectleiders leidt tot versnelling van de woningbouw. “Je moet de kerstboom van onderaf opbouwen”, aldus Schoneveld. Een projectleider loopt vaak tegen de beperkingen van de beschikbare inhoudelijke capaciteit aan.
Voor zijn eigen team heeft Paul daarom vooral ingezet op het aantrekken van specialisten, bijvoorbeeld planologen, verkeerskundigen en juristen. Bij de gemeente Uden hopen ze daar nu de vruchten van te , omdat ze de grote vraag naar capaciteit nu aan zouden moeten kunnen.

Fusie met de gemeente Landerd
Op 1 januari 2022 is de fusie tussen de gemeenten Uden en Landerd een feit. Hoe de organisatie er precies uit komt te zien, is in grote lijnen duidelijk, maar moet nog nader uitgewerkt worden . Op dit moment heeft in de gemeente Uden de beleidsmedewerker Wonen het overzicht over de woningprogrammering . Dit  kan mogelijk in de toekomst wel veranderen, door bijvoorbeeld  een programmamanager te benoemen. “Maar dan moet het wel duidelijk zijn hoe de taakverdeling is ”, aldus Paul Schoneveld. Het behouden van de kennis  in de projecten is een must. “Dit gaan we het komende jaar verder vormgegeven!”

De tips uit Uden
Primair werkt de gemeente Uden natuurlijk van buiten naar binnen, maar de eerste tip van Paul Schoneveld is dat gemeenten niet moeten vergeten naar de interne organisatie (“binnen”) te blijven kijken. Het is goed om naar buiten te laten zien dat alle zeilen worden bijgezet om aan de woningvraag te voldoen, maar het doel wordt niet bereikt als de organisatie het intern niet kan belopen. De tweede tip is een open ambtelijke en bestuurlijke samenwerking organiseren. Korte lijntjes zijn voor woningbouwversnelling noodzakelijk en zorgen voor begrip en realisme. Tot slot is continuïteit in de projectleiding van belang.

Samenwerking met BEECKK
Vanuit BEECKK Ruimtemakers werken onze collega’s Mark, Sjoerd en Jasper aan de woningbouwversnelling in Uden. Afgelopen jaar is deze samenwerking weer verlengd. We werken nu onder andere aan de gebiedsvisie en ontwikkelstrategie voor de woningbouwontwikkeling Eikenheuvel en de herontwikkelingslocatie Leeuweriksweg in het centrum van Uden. Volgens Paul Schoneveld haal je het meeste uit een samenwerking met een bureau wanneer deze een duurzaam karakter heeft en er wordt bijgedragen aan de team- en kennisontwikkeling in de organisatie, bijvoorbeeld op het gebied van projectmatig werken. Vanuit BEECKK leveren we daar structureel een bijdrage in en proberen we ook echt iets achter te laten.


Paul Schoneveld