11 november 2020

Volgende stap voor De Neerlanden II in Maarheeze

De gemeente Cranendonck zet een volgende stap in de realisatie van woonwijk De Neerlanden II in Maarheeze. Naar verwachting wordt het bestemmingsplan ‘De Neerlanden II’ in december 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. Na de vaststelling start de gemeente met het selecteren van een marktpartij, die ca. 80-100 woningen én de openbare ruimte gaat realiseren als “de kroon op Maarheeze”. Wij organiseren het proces en adviseren de gemeente hierin.

Start aanbestedingsprocedure
Het selecteren van de marktpartij verloopt via een aanbestedingsprocedure. Deze is op 10 november 2020 gepubliceerd op aanbestedingsplatform Negometrix. Geïnteresseerde partijen kunnen zich aanmelden indien zij voldoen aan de gestelde criteria. Dit vindt plaats aan de hand van referentieprojecten. Vervolgens gaat de gemeente met vijf geselecteerde partijen de inschrijvingsfase in, waar zij een concreet plan uitwerken. Uiteindelijk kiest een selectiecommissie van de gemeente het beste plan. Hier weegt onder andere de inschrijfprijs, kwaliteit en duurzaamheid mee. Na het sluiten van een overeenkomst tussen de gemeente en de ontwikkelaar kan de bouw van de woonwijk eind 2021 worden voorbereid.
Klik hier voor de aanbestedingsprocedure in Negometrix.

Meer informatie?Voor deze aanbestedingsprocedure werkt de gemeente Cranendonck samen met BEECKK Ruimtemakers en Buro Hofsteden voor het stedenbouwkundig ontwerp. Voor meer informatie omtrent het project kunt u terecht op de website van de gemeente Cranendonck.

Stedenbouwkundig ontwerp Neerlanden II d.d. 2-11-2020 (Buro Hofsteden)